En lyckad rekrytering är ingen slump

Lär dig ett steg för steg-system för att välja rätt person, så att du kan anställa välmotiverade och högpresterande medarbetare och bygga välmående och framgångsrika team – oavsett din tidigare erfarenhet av rekrytering

play

Vad är det som gör att vissa rekryteringar blir mer lyckade än andra?

Sanningen är att det inte behöver vara så stor skillnad mellan en framgångsrik och en misslyckad rekrytering. Många gånger handlar det bara om några få men viktiga skillnader i upplägget.

Om du vill lära dig en konkret och enkel steg för steg-modell för att identifiera rätt person, oavsett din tidigare erfarenhet av att rekrytera, kan det här vara en av de mest betydelsefulla texter du har läst på länge.

Låt mig förklara varför.

Det kan vara lättare sagt än gjort

De allra flesta är överens om att en rekrytering är en av de viktigaste uppgifterna för ett företag eller en organisation. Samtidigt är det en av de svåraste.

Det finns många fällor att falla i och det kan vara lättare sagt än gjort att få ett bra grepp om en kandidat och hans eller hennes verkliga kompetens och personliga egenskaper.

Samtidigt är det helt nödvändigt för att kunna göra en bra bedömning av vem som är mest lämpad för tjänsten. Ett snyggt cv och ett trevligt bemötande under intervjun i all ära, men det ger inte hela bilden. Långt ifrån.

Det finns många som har fattat sitt beslut endast utifrån dessa variabler för att sedan få en kalldusch när rekryteringen är avslutad och kandidaten är på plats.

Förutom att fel person riskerar att dra ner hela teamets prestation, kan det också sluta med att du måste göra om hela rekryteringen vilket kostar både tid och pengar.

Inte nog med det: När du säger ja till fel person säger du också nej till rätt person. Det gör att du kanske går miste om en stjärnspelare som skulle ha kunnat lyfta hela teamet och gjort värdefulla insatser för företaget eller organisationen.

En annan, men inte alltid lyckad lösning

Samtidigt har det inte varit helt lätt för de som har velat lära sig mer om detta ämne. Mycket av den information som finns är onödigt komplicerad och krånglig. För den som inte är van att rekrytera riskerar detta att förvirra mer än det hjälper.

Framför allt har det saknats ett konkret system som steg för steg guidar dig genom hela processen.

Många försöker att komma runt dessa utmaningar genom att anlita ett rekryteringsföretag. I vissa fall kan det vara en god idé, men det är långt ifrån alltid säkert att det blir så lyckat. Även en välrenommerad konsultfirma är trots allt beroende av sina konsulter – och kvaliteten på dem kan variera.

Dessutom kan det bli dyrt. Det är inte ovanligt att slutnotan landar på flera hundratusen kronor när du anlitar ett externt bolag. Och då finns det som sagt ändå ingen garanti för att rekryteringen blir lyckad.

En extern konsult kan heller aldrig få en lika djuplodande och heltäckande bild av ert företag som någon som jobbar där och har en helt annan förståelse för kulturen och vad som krävs för att lyckas.

Låt oss heller inte glömma att en rekryteringsprocess med en extern part lätt kan dra ut på tiden, vilket innebär att kandidaterna kan hinna tröttna och plockas upp av ett konkurrerande företag.

Måste det verkligen vara svårt?

Allt detta slipper du om du tar över hela eller stora delar av processen själv. Så länge du använder dig av en strukturerad rekryteringsprocess och en beprövad intervjuteknik behöver det inte alls vara speciellt krångligt.

Dessutom sparar du massor av pengar när du slipper att hamna i händerna på en extern rekryteringsfirma samtidigt som resultatet kan bli minst lika bra, och inte sällan bättre.

Vad jag önskar att jag hade vetat då

Mitt namn är Fredrik Hillvesson och jag är HR-konsult och leg. psykolog med lång erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer att rekrytera.

Genom åren har jag utvecklat en tydlig och konkret rekryteringsprocess i steg för steg-format som bygger på forskning om de metoder som har visat sig mest träffsäkra när det handlar om att identifiera rätt person.

Samtidigt är processen superenkel och kan användas av i princip vem som helst, oavsett tidigare erfarenhet av att rekrytera.

Det här är den metod som jag önskar att jag själv hade haft tillgång till när jag var ny i branschen. 

När jag började arbeta som konsult handlade en stor del av mina arbetsuppgifter om att genomföra olika typer av personbedömningar i samband med en rekrytering. Trots att jag genomförde mängder av bedömningar kände jag mig ganska ofta osäker på hur jag skulle gå tillväga.

Jag hade dessutom höga förväntningar på mig, både från mig själv, min arbetsgivare och de företag som jag jobbade för. Rekryteringarna handlade ofta om chefspositioner och eftersom mitt val kunde få stora konsekvenser fick jag helt enkelt inte göra en felaktig bedömning.

Samtidigt var jag också tvungen att kunna förklara varför jag fattade de beslut som jag fattade. ”Jag fick en bra magkänsla av den här kandidaten”, var med andra ord inte tillräckligt.

Självklart fick jag lära mig en hel del på det företag som jag jobbade på, men jag tyckte ändå inte att det var tillräckligt. Framför allt saknade jag en tydlig och konkret process för hur rekryteringen skulle läggas upp.

Varje personbedömning tog ganska lång tid och jag kunde ändå känna mig osäker på om jag hade fått med allt. I vissa fall var det också svårt att veta vem som var rätt person för jobbet och att kunna förklara det för de inblandade.

Hur jag utvecklade min modell

Så småningom kom jag att starta mitt eget konsultföretag och då blev det ännu viktigare för mig att få ett bra grepp om hela processen. Jag började läsa på så mycket jag kunde om de metoder som hade visat sig fungera bäst för att identifiera rätt kandidat.

Det fanns förstås massor skrivet inom detta ämne och att säga att jag kände mig överväldigad är en underdrift. Men jag såg också en hel del röda trådar i materialet och allteftersom började jag placera in dessa pusselbitar i ett system.

Förutom att jag kunde känna mig trygg med att jag använde mig av ett upplägg som ökade sannolikheten för att välja rätt person blev det dessutom betydligt enklare samtidigt som det gick snabbare att genomföra en rekryteringsprocess när jag hade en färdig modell att följa.

Det blev också enklare att förklara för såväl kandidater som uppdragsgivare varför jag fattade de rekryteringsbeslut som jag fattade.

Som en extra bonus fick jag dessutom massor av återkoppling från flera håll hur professionellt allt kändes och vilken genomarbetad process det var.

Jag vet att många brottas med samma utmaningar som jag själv gjorde när jag började med det här. Jag bestämde mig därför för att sätta samman en utbildning där jag lär ut mitt system för att genomföra en professionell rekrytering med en beprövad intervjuteknik.

Resultatet blev...

"Intervjuteknik vid rekrytering"

”Intervjuteknik vid rekrytering” är en tvådagarsutbildning där du får lära dig ett konkret och enkelt system för att välja rätt person vid en rekrytering.

Steg för steg får du lära dig hur du går tillväga för att skapa en tydlig bild av vem som har bäst förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb så att det blir betydligt enklare att identifiera vem som är bäst lämpad för tjänsten och kommer att bidra mest till teamet.

Upplägget är väldigt konkret, handfast och befriat från en massa luddiga teorier som inte går att omsätta i praktiken.

Det krävs inte heller någon tidigare erfarenhet av att rekrytera. Modellen är så enkel att använda att du kan komma igång med den redan dagen efter avslutad kurs. Faktum är att du kan ta de första stegen redan under kursen eftersom utbildningen innehåller flera övningar där du har möjlighet att jobba med ett skarpt rekryteringscase.

Till skillnad från mycket annan information inom detta ämne kommer du inte bara att få lära dig spridda tekniker och principer om intervjuteknik, utan ett sammanhållet system som steg för steg visar dig hur du ska gå tillväga för att lyckas med din bedömning och fattar ett välgrundat beslut.

Vad du kommer att få lära dig

Sammanlagt består kursen av tre moduler och en bonusmodul, där varje modul behandlar ett grundläggande ämne inom rekrytering med hjälp av en beprövad intervjuteknik. Så här ser upplägget ut:

Modul 1: Förberedelse
 • check
  Hur du tar fram en utförlig kravprofil som hjälper och guidar dig genom resten av rekryteringen
 • check
  Hur du översätter kravprofilen till konkreta frågeställningar och väljer ut vilka av dessa du ska prioritera
 • check
  Hur du skapar en intervjuguide som gör det enklare att bedöma kandidaterna och deras kompetens
Modul 2: Intervju
 • check
  Hur du lägger upp samtalet med kandidaterna för att ge ett professionellt intryck
 • check
  Hur du ställer frågor på rätt sätt och följer upp svaren för att få en knivskarp bild av kandidaternas kompetens
 • check
  Hur du skapar en god kontakt med kandidaterna så att de vågar öppna upp och får en bra upplevelse av intervjun
Modul 3: Beslutsfattande
 • check
  Hur du kompletterar dina intervjuer med eventuella övriga källor och tar referenser på ett professionellt sätt
 • check
  Hur du jämför kandidaterna med varandra för att bedöma vem som är bäst lämpad för tjänsten
 • check
  Hur du återkopplar resultatet av din bedömning till kandidaterna och eventuella uppdragsgivare

Missa inte heller dessa bonusar

I kursen ingår även två bonuspaket som jag har lagt till för att du ska kunna förbättra din inlärning ytterligare och få ut så mycket som möjligt av det du får lära dig under de två kursdagarna.

Bonuspaket #1
 • check
  Några vanliga misstag som många gör under en intervju och hur du undviker dem
 • check
  Etiska aspekter av att rekrytera och hur du försäkrar dig om att din rekryteringsprocess är upplagd på rätt sätt
 • check
  Hur du hanterar utmanande kandidater, exempelvis de som är tystlåtna, pratiga eller abstrakta i sina svar
Bonuspaket #2

Utöver detta får du även ytterligare några bonusar i form av en checklista för hela processen samt varje delmoment. Till vissa av delarna får du också formulär som underlättar ditt arbete rejält.

När och var hålls kursen?

Kursen hålls i Stockholm den 18 och 19 april mellan 9.00 och 16.00. Vi kommer även att ha en lunch mellan klockan 12.00 och 13.00. 

I nuläget vet jag inte om jag kommer att erbjuda fler kurstillfällen och när de i så fall kommer att äga rum.

Varför vill du lära dig det här?

Här är några exempel på vad du har att vinna på att använda dig av ett sådant här beprövat system när du rekryterar nya medarbetare:

 • Det blir betydligt enklare att identifiera vem som har rätt kompetens för att göra ett bra jobb och passa bäst in i teamet
 • Du kan fatta ditt rekryteringsbeslut på goda grunder och behöver aldrig tvivla på varför du tog det beslut som du gjorde
 • Du får in rätt personer som lyfter hela teamet och som kan bidra på ett bra sätt till företaget eller organisationen
 • Det blir både roligare och enklare att gå till jobbet när du har rätt personer på plats
 • Det går snabbare att genomföra rekryteringen när du har en färdig process att följa, så att du slipper ta så mycket tid från andra arbetsuppgifter
 • Du riskerar inte att gå miste om de bästa kandidaterna på grund av att processen drar ut onödigt mycket på tiden
 • Du framstår som en attraktiv arbetsgivare redan från början när rekryteringsprocessen är upplagd på ett professionellt sätt
 • Du minskar risken att göra dig skyldig till omedveten diskriminering och du kan enkelt försvara ditt val av kandidat om någon skulle ifrågasätta ditt beslut
 • Du sparar hundratusentals kronor när du kan göra hela eller stora delar av rekryteringen själv och kan lägga pengarna på annat
 • Det blir lättare att attrahera bra personer framöver

Vem vänder sig kursen till?

Låt oss först titta på vem den här kursen inte vänder sig till. Den kommer förmodligen inte att ge dig så mycket om du redan har en strukturerad intervju- och rekryteringsprocess på plats för alla steg i en professionell rekrytering, inklusive kravprofil, intervjuupplägg och beslutsfattande.

Däremot passar den utmärkt för dig som känner att du fortfarande behöver utveckla dig själv i din roll som rekryterare och vill hitta ett beprövat upplägg som hjälper dig att identifiera vilken person som är rätt för tjänsten och samtidigt gör processen enklare för dig själv.

Du befinner dig just nu i en rekryteringsprocess eller vet att du kommer att göra det någon gång framöver och vill vara säker på att genomföra den på ett professionellt och säkert sätt.

 • Kanske är du chef som ska rekrytera nya medarbetare och vill få in rätt medarbetare som kan bidra till teamet på ett bra sätt
 • Kanske är du konsult eller jobbar med HR på ett företag eller en organisation och hjälper andra med deras rekryteringar och vill göra det på ett så professionellt sätt som möjligt
 • Kanske är du egenföretagare som ska anställa ny personal och är mån om att få in rätt person som kan hjälpa dig att utveckla företaget vidare i rätt riktning
 • check-circle
  Kanske jobbar du med rekrytering på något annat sätt, för egen del eller tillsammans med andra, och vill följa en strukturerat upplägg för en lyckad rekrytering

I vilken roll som du rekryterar spelar inte någon roll. Det viktigaste och mest centrala är att du är medveten om hur viktigt det är att bedömningen går till på rätt sätt samtidigt som du också vill spara både tid och pengar på själva processen.

Vad säger forskningen?

Det finns naturligtvis en hel del forskning gjord kring vilka metoder som fungerar bäst när det handlar om att rekrytera. Lått oss titta på några av de resultat som den metod som den här kursen bygger på har visat.

Här nedan ser du ett diagram som illustrerar hur mycket det kan skilja när det gäller olika typer av intervjumetoder och deras förmåga att avgöra hur lämpad en person är för en viss tjänst. 

En mer strukturerad intervju är som du ser här nedan mycket mer effektiv än den mer traditionella varianten som de flesta använder sig av under sina rekryteringar.

På nästa diagram kan vi även se att en strukturerad intervju hamnar förvånansvärt nära ett arbetsprov när det handlar om att förutsäga hur väl en person kommer att klara av en viss tjänst. 

Ett arbetsprov är naturligtvis bäst för att avgöra vem som är bäst lämpad för ett jobb eftersom vi då kan studera hur väl en person utför det jobb som han eller hon ska anställas för. 

Samtidigt är det både dyrt och svårt att arrangera ett arbetsprov, speciellt när det handlar om mer komplicerade tjänster som exempelvis en chefsroll. Men en strukturerad intervju, som är betydligt enklare och billigare att genomföra, kommer alltså väldigt nära.

Sammantaget finns det alltså bra stöd för det här sättet att lägga upp dina intervjuer på för att du med stor sannolikhet ska kunna bedöma vilken person som är bäst lämpad för en tjänst så att du kan säga ja till rätt kandidat och inte minst, nej till fel kandidat.

Genomsnittligt betyg: 4,9 av 5 möjliga

När jag har hållit den här kursen tidigare har det genomsnittliga betyget varit 4,9 på en femgradig skala. Deltagarna har med andra ord varit mycket nöjda.

Här är vad några av dem har sagt efter avslutad utbildning (utvärderingarna har fyllts i helt anonymt så ingen har känt sig pressad att ge ett positivt omdöme):

”Mycket bra upplägg, innehåll och lärare. Lärde mig enormt mycket. Enkelt och tydligt. Alla var delaktiga, fick ställa frågor och diskutera egna erfarenheter.”

”Han höll det på en bra nivå och tog sig tid att knyta an till våra specifika frågeställningar.”

”Gav många konkreta och handfasta tips och verktyg.”

”Pedagogisk, proffsig och mycket kunnig inom ämnet. Väldigt trevlig och engagerad.”

”Bra och relevant bakgrund. Kunnig. Strukturerad. Entusiasmerande.”

”Jag tycker att kursen väl motsvarade mina förväntningar.”

Vad är en säker rekrytering värd för dig?

Som jag nämnde tidigare kostar det i regel ett par hundra tusen för att anlita en rekryteringskonsult. Själv brukar jag ta omkring 20 000 per kandidat när jag hjälper ett företag med en rekrytering.

Om en rekrytering går snett kan den slutliga kostnaden många gånger bli ännu högre. Det finns undersökningar som visar ett en felrekrytering i genomsnitt kostar omkring 700 000 kronor.

Att lära sig ett system för att kunna genomföra en professionell rekrytering på egen hand utan att behöva vara hänvisad till dyra konsulter eller riskera att fatta ett beslut som inte har någon ordentlig grund kan med andra ord vara värt mycket.

Jag är övertygad om att jag skulle kunna ta 100 000 kronor för den här utbildningen och den skulle ändå vara värd pengarna.

Men så mycket kostar den förstås inte. Inte heller 50 000 kronor eller ens 25 000 kronor. Priset för att lära dig allt det här är endast 14 700 kronor.

Under en begränsad tid ger jag dig dessutom en rabatt på 4 000 kronor vilket innebär att din investering blir endast 10 700 kronor plus moms.

Skälet till att jag erbjuder denna rabatt är att jag vill premiera personer som är intresserade och engagerade och agerar snabbt. Det hjälper mig dessutom att planera utbildningen på bästa sätt.

Kom bara ihåg att detta erbjudande endast gäller under en begränsad tid. Det aktuella priset framgår av bokningssidan.

När du väl har lärt dig det här systemet kommer du dessutom att kunna använda det vid varje rekrytering som du kommer att göra under resten av ditt arbetsliv.

Om du rekryterar en ny person vartannat år blir den totala kostnaden per rekrytering med andra ord knappt 1 200 kronor per tillfälle. Rekryterar du en gång per år blir det knappt 600 kronor per gång.

Det är ett ganska blygsamt belopp för att kunna göra en professionell rekrytering.

Varför du inte har något att förlora

Du har dessutom ingenting att förlora. Om du av någon anledning skulle upptäcka att kursen inte var vad du hade förväntat dig betalar jag tillbaka varenda krona och vi skiljs som vänner.

Allt du behöver göra är att säga till efter den första kursdagen. Är du inte nöjd vill jag heller inte ha dina pengar. Så enkelt är det. Jag tror inte att det finns någon risk för det, men jag vill ändå att du ska känna dig trygg att göra din bokning.

Agera nu, innan det är för sent

Eftersom du har läst så här långt antar jag att du just nu befinner dig i någon form av rekryteringsprocess eller kommer att rekrytera inom kort. Jag vill verkligen uppmana dig att inte påbörja en ny rekrytering utan att lägga upp processen på rätt sätt.

Ett misstag kan bli otroligt kostsamt både när det gäller tid, pengar och välmående. Det är dessutom dumt när det är så enkelt att komma tillrätta med det.

Om du vill lära dig det här systemet bör du dock inte vänta för länge eftersom antalet platser är begränsade och kan ta slut vilken dag som helst. Just nu vet jag inte heller när eller ens om jag kommer att hålla den här kursen igen.

Klicka på knappen här nedan för att komma direkt till ett formulär där du fyller i dina uppgifter och bokar din plats. Det tar mindre än tre minuter att göra din beställning och då har du redan tagit det första steget mot en professionell rekryteringsprocess.

Jag vet hur lätt det är att skjuta upp ett sådant här beslut, men varje rekrytering utan en beprövad metod är en enorm risktagning.

Vad ska du göra nu?

Du har med andra ord två alternativ att välja mellan:

 • Du genomför din rekrytering som vanligt nästa gång och chansar på att du kommer att säga ja till rätt person och nej till fel person.
 • Du registrerar dig på min utbildning och får lära dig en konkret metod som hjälper dig att rekrytera bra medarbetare under resten av ditt arbetsliv.

Om du har bestämt dig för det sistnämnda alternativet är du bara ett musklick därifrån. Klicka här nedan för att komma till sidan där du kan registrera din plats:

Jag ser fram emot att lära dig den här modellen.

Bästa hälsningar

Fredrik Hillvesson

Fredrik Hillvesson, leg. psykolog och HR-konsult

P. S. Kom ihåg att du inte har något att förlora på att ge den här utbildningen en chans. Om den inte var vad du hade förväntat dig får du pengarna tillbaka. Men vänta inte för länge med att registrera dig eftersom antalet platser är begränsade. Klicka här för att komma till bokningsformuläret.

Copyright © 2018 Fredrik Hillvesson