Intervjuteknik för träffsäkra rekryteringar

Gratis video:

Frågemall för träffsäkra intervjufrågor och bättre rekryteringsbeslut

I den här videon får du lära dig en frågemall som hjälper dig att få en tydligare bild av kandidaterna så att det blir enklare att bedöma deras lämplighet för tjänsten

Din e-post är 100 % säker. Du kan avregistrera dig när du vill.

Copyright © 2018 intervjuteknik.com | Personskydd